เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567   18 เม.ย. 2567 96
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 – 2570   1 พ.ย. 2565 173
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลพนมไพร   3 ต.ค. 2565 180
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   22 มี.ค. 2565 168
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2565)   21 มี.ค. 2565 160
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2564   1 ต.ค. 2564 168