เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2567  ระหว่างวันที่  5 - 7  มิถุนายน  2567... วันที่ 7 มิ.ย. 2567 (ดูู 32)

การจัดกิจกรรมงาน “Moi Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

กิจกรรมงาน  Moi  Waste  Bank  Week   1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1  ธนาคารขยะ  เทศบาลตำบลพนมไพร... วันที่ 22 มี.ค. 2567 (ดูู 285)

โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า  เขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปีงบประมาณ  2567... วันที่ 18 มี.ค. 2567 (ดูู 133)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 294)

ประเพณีลอยกระทง อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566

ประเพณีลอยกระทง อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566 ... วันที่ 30 พ.ย. 2566 (ดูู 371)

กิจกรรมวันส้วมโลกหัวข้อ “เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโลก ปลอดภัย ใส่ใจดูแล "

กิจกรรมวันส้วมโลก  "เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย  ปลอดโรค  ปลอดภัย  ใส่ใจดูแล"... วันที่ 24 พ.ย. 2566 (ดูู 19)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

กิจกรรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เทศบาลตำบลพนไพร  ประจำปีงบประมาณ  2566  เพื่อให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ในเขตเทศบาลตำบลพนไพร... วันที่ 29 ก.ย. 2566 (ดูู 34)

โครงการ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ  Stop  Teen  Mom  หยุดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ประจำปีงบประมาณ  2567... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 34)

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีงบประมาณ  2566  วันที่  11  สิงหาคม  2566... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 37)

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 198)

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2566

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 135)

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลพนมไพร

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลพนมไพร... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 129)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน 26 มิถุนายน 2565 ชวนสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด #พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป...... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 148)

งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2566

งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2566... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 137)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2566

อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอปพร. อาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน ฯลฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 รวม 7 วัน โดยม..... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 147)

กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปีงบประมาณ   2566  ในระหว่างวันที่ 8 - 10  มีนาคม  2566... วันที่ 13 มี.ค. 2566 (ดูู 24)

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 128)

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 132)

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 138)

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566 ... วันที่ 25 ม.ค. 2566 (ดูู 126)