เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

การจัดกิจกรรมงาน “Moi Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

กิจกรรมงาน  Moi  Waste  Bank  Week   1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1  ธนาคารขยะ  เทศบาลตำบลพนมไพร... วันที่ 22 มี.ค. 2567 (ดูู 39)

โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า  เขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปีงบประมาณ  2567... วันที่ 18 มี.ค. 2567 (ดูู 29)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 191)

ประเพณีลอยกระทง อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566

ประเพณีลอยกระทง อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566 ... วันที่ 30 พ.ย. 2566 (ดูู 283)

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 123)

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2566

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 64)

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลพนมไพร

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลพนมไพร... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 59)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน 26 มิถุนายน 2565 ชวนสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด #พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป...... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 69)

งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2566

งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2566... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 58)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2566

อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอปพร. อาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน ฯลฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 รวม 7 วัน โดยม..... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 67)

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 59)

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 62)

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566

งานวิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 19 มกราคม 2566... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 63)

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2566 ... วันที่ 25 ม.ค. 2566 (ดูู 57)

ประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร ประจำปี 2565

ประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หน้าหอประชุมอำเภอพนมไพร และ สวนสาธารณสระขี้ลิง... วันที่ 13 พ.ย. 2565 (ดูู 78)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ได้เป็นประธานในการประชุม การกำหนดมาตรการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อสร..... วันที่ 3 พ.ย. 2565 (ดูู 76)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกลางอุดมเวทย์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกลางอุดมเวทย์... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 96)