เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางยุพา บุญทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร : 08-7542-7426


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น


นางอรุณรัตน์ บุญพรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร : 08-2314-4341


จ่าสิบเอกสกลเดช ลาพานิช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 08-4826-8359


นายกิติกรณ์ คำสวาสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 09-8585-2169


นางสุภี แสงสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 09-2818-7698


นางสาวกาญจเนศ สุขอำนวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 06-1105-1690


นายสมพร สัตตนันท์
คนงาน
เบอร์โทร : 08-0757-5810


นายอภิชาติ กุลภา
คนงาน
เบอร์โทร : 06-4689-4938