เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567   6 ก.พ. 2567 168
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   7 เม.ย. 2566 295
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565   5 พ.ย. 2565 263
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   1 พ.ย. 2564 270