เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการประชาชน เดือน มี.ค. ปีงบประมาณ 2567   31 มี.ค. 2567 56
สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 2567   29 ก.พ. 2567 59
สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ม.ค. ปีงบประมาณ 2567   31 ม.ค. 2567 52
สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธ.ค. ปีงบประมาณ 2567   31 ธ.ค. 2566 53
สถิติการให้บริการประชาชน เดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 2567   30 พ.ย. 2566 57
สถิติการให้บริการประชาชน เดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 2567   31 ต.ค. 2566 60
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนสำนักปลัดเทศบาลปีงบประมาณ 2566   15 มี.ค. 2566 186
สถิติการให้บริการประชาชน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   3 มี.ค. 2566 177
สถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   8 เม.ย. 2565 158