เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 4

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำร้อง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   18 เม.ย. 2565 113
แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 เม.ย. 2565 107
แบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   18 เม.ย. 2565 110
แบบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ   18 เม.ย. 2565 110
แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร   18 เม.ย. 2565 110
แบบคำขอก่อสร้างอาคาร   18 เม.ย. 2565 114
แบบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร   18 เม.ย. 2565 108