เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ข่าวสภาฯ : เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2567 31 ม.ค. 2567 310
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 31 ต.ค. 2566 169
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 13 ก.ย. 2566 199
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 3 ส.ค. 2566 307
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 4 ก.ค. 2566 199
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญสมัยที่ 2 พ.ศ.2566 19 พ.ค. 2566 200
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567 2 มี.ค. 2566 236
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญสมัยที่ 2 พ.ศ.2565 28 ก.พ. 2565 347