เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567   18 เม.ย. 2567 75
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567   18 ต.ค. 2566 74
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 ธ.ค. 2565 346
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566   1 ต.ค. 2565 366