เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00001
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00279
เดือนก่อน 00517
ปีนี้ 10930
ปีก่อน 08900
  • รายงานการประชุมสภา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 4 มิ.ย. 2567(ดู 49) 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 1 มี.ค. 2567(ดู 559) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชค์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 1 มี.ค. 2567(ดู 211) 
  ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลพนมไพร ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร - 21 ก.พ. 2567(ดู 274) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - 21 ก.พ. 2567(ดู 298) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)ของเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - 12 ก.พ. 2567(ดู 164) 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน - 25 ม.ค. 2567(ดู 389) 
  ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 20 ก.พ. 2567(ดู 333) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 30 ม.ค. 2567(ดู 338) 
  ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 พ.ค. 2566(ดู 418) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 11 เม.ย. 2566(ดู 498) 
  ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 5 ม.ค. 2566(ดู 433) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 16 ธ.ค. 2565(ดู 404) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 30 พ.ย. 542(ดู 215) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2567 - 31 ม.ค. 2567(ดู 310) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566  - 31 ต.ค. 2566(ดู 169) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  - 13 ก.ย. 2566(ดู 199) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 307) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  - 4 ก.ค. 2566(ดู 199) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญสมัยที่ 2 พ.ศ.2566 - 19 พ.ค. 2566(ดู 200) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567 - 2 มี.ค. 2566(ดู 236) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 - 29 เม.ย. 2567(ดู 111) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมคณารักษ์(ซอยชีวะรัตน์ ) โดยเริ่มจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ถึงสุดถนนที่หมู่ 3 - 27 มี.ค. 2566(ดู 401) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวรกาญจน์ ถึงแยกถนนบุญเจริญ หมู่ที่ 3 - 27 มี.ค. 2566(ดู 435) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดกลาง จากแยกถนนสุขวีถึงถนนโพธิสาร หมู่ที่ 6 - 27 มี.ค. 2566(ดู 396) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแพทย์ใส จากถนนสัสดี จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 หมู่ที่ 2 - 27 มี.ค. 2566(ดู 405) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมคณารักษ์ โดยเริ่มจากบริเวณถนนแยกพนมไพรพิทักษ์ตัดกับถนนนิคมคณารักษ์ ถึงแยกประตูวัดเหนือ หมู่ที่ 1 - 24 มี.ค. 2566(ดู 422) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมนูญประศาสตร์จากแยกถนนสุวรรณธาดา หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 534,000 บาท - 24 มี.ค. 2566(ดู 409) 
  • คำสั่ง
  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงินและเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [26 ต.ค. 2566]
  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย : [26 ต.ค. 2566]
  แต่งตั้ง พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : [26 ต.ค. 2566]
  แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 : [26 ต.ค. 2566]
  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 : [26 ต.ค. 2566]
  คำสั่งเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน : [24 มี.ค. 2566]
  คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 : [24 มี.ค. 2566]

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 32)

การจัดกิจกรรมงาน “Moi Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ (ดู 285)

ตลาดเทศบาลตำบลพนมไพร

ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพร (ดู 46)

ส่งเสริมสุขภาพ

ภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู 27)

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การกำหนดแนวปฏิบัติ Do’s and Don’t เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพนมไพร (ดู 133)

แนวปฏิบัติ Do's and Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (ดู 111)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT) (ดู 132)

กิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 110)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

การประชุมเพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 83)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (ดู 503)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 936)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 971)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกลางอุดมเวทย์ (ดู 645)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลายผ้าหมี่ลายบั้งไฟเอ้ (ดู 646)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน : [3 มิ.ย. 2567]
  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี : [29 เม.ย. 2567]
  ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [19 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566 : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปีงบประมาณ 2566 : [18 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล