เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2567   18 เม.ย. 2567 67
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566   18 เม.ย. 2567 40
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 เม.ย. 2566 132
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566   4 พ.ย. 2565 90
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2565   14 เม.ย. 2565 103