เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน   19 เม.ย. 2567 141
รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567   19 เม.ย. 2567 193
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   1 ก.ย. 2566 153