เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


ออนไลน์ : 15

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy วันที่ โหลด
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.2566   3 ม.ค. 2566 41
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   14 เม.ย. 2565 48