เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


ออนไลน์ : 4

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy วันที่ โหลด
รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy   18 เม.ย. 2567 68
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567   1 ต.ค. 2566 43
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.2566   3 ม.ค. 2566 95
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   14 เม.ย. 2565 96