เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ2566   5 มี.ค. 2567 52
สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566   21 มี.ค. 2566 73
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   20 ธ.ค. 2565 94
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)   14 เม.ย. 2565 66