เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566   18 เม.ย. 2567 56
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 68
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลพนมไพร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน   3 ต.ค. 2565 64
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   14 เม.ย. 2565 63