เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
คู่มือการบริหารความเสี่ยง   19 ก.ย. 2565 88
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)   14 เม.ย. 2565 80