เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   21 เม.ย. 2566 79
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลพนมไพร รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)   23 มี.ค. 2566 73
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   14 เม.ย. 2565 90