เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 5

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-591221
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.pnpmuni.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาลตำบลพนมไพร  Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
​โทรศัพท์  043-591221
View : 949