เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหว.....

3 พ.ย. 2565 364
การดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นายทินกร พันธโคตร นายก.....

2 พ.ย. 2565 360