เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 131

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลพนมไพร   16 มี.ค. 2566 26
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   25 มี.ค. 2565 27
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   25 มี.ค. 2565 26