ข้าพระพุทธเจ้า
เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด